Palume Teil avaldada oma arvamus, kas Teie toetate või ei toeta tööd „Vesi ja maa“ tulevase Rõuge valla ametliku vapi ja lipu sümbolina.

Oma arvamuse saavad avaldada ühinevate Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu valdade rahvastikuregistrisse kantud vallakodanikud alates 16. eluaastast 26. septembrist kuni 1. oktoobrini 2017.a. eelnimetatud valdade raamatukogudes ja elektroonselt antud kodulehel.

Selgitus: Jalus sümboliseerib valla järvi ja jõgesid ning kuppelmaastiku. Kuused viitavad
metsarohkusele. Roheline tähendab ilusat loodust ja sinine veerohkust. Valge puhtust ja uut algust.

 


Head ühinevate Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu valla kodanikud!

Ühinevad Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu vald korraldasid uue loodava Rõuge valla sümbolite väljaselgitamise konkursi, mille raames sooviti leida moodustatavale Rõuge vallale ametlikud sümbolid – vapp ja lipp.

Käesoleva aasta  suvel toimunud avalikule konkursile laekus 9 tööd.  Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühisesse tööde hindamise komisjoni kuulusid Aigar Kalk ja Juri Gotmans Haanja vallast, Aigar Paas ja Mariliis Raidmaa Misso vallast, Tõnu Lindeberg ja Katrin Roop Mõniste vallast, Karel Saarna ja Tiit Toots Rõuge vallast, Ale Sprenk, ja Urve Konksi Varstu vallast. Komisjon valis välja kaks paremat tööd „Vesi ja maa“ ja „Eläjä tahr“ ning esitas need kooskõlastamiseks Riigikantselei sümboolikanõunikule.

Riigikantselei vastuses oli märgitud, et töö „Vesi ja maa“ valla sümbolite kavandina on korrektne. Riigikantselei juurde kokku kutsutud heraldikaspetsialistid olid väga kriitilised endiste valla sümbolite uutesse sümbolitesse kokku kuhjamise suhtes.

Seda silmas pidades ei kooskõlastanud Riigikantselei „Eläja tahr“ konkursi tööd valla sümbolina.

Kodanike arvamuse väljaselgitamiseks otsustas viie omavalitsuse haldusreformi juhtrühm  panna  töö „Vesi ja maa“ avalikule väljapanekule.

Palume Teil avaldada oma arvamus, kas Teie toetate või ei toeta tööd „Vesi ja maa“ tulevase Rõuge valla ametliku vapi ja lipu sümbolina.

Oma arvamuse saavad avaldada ühinevate Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu valdade rahvastikuregistrisse kantud vallakodanikud alates 16. eluaastast 26. septembrist kuni 1. oktoobrini 2017.a. eelnimetatud valdade raamatukogudes ja elektroonselt antud kodulehel.